Kategorie
Berger-Huck (https://www.berger-huck.cz/)

Montáž záchytných sítí proti pádu

Záchytné bezpečnostní sítě pro pád osob z výšek - typ S        

Pokyny pro montáž ke stažení

Záchytná bezpečnostní síť - typ S je horizontálně upnutá síť s protaženým obvodovým lanem a 3 testovacími vzorky sítě připnutými k záchytné síti. Záchytné bezpečnostní sítě proti pádu jsou používány k zachycení osob, pokud není možné přímo zabránit pádu. Sítě jsou například používány k zachycení osob pracujících pod střechami hal a při stavbě mostů. Přesné označení pro tento typ bezpečnostní sítě je: Záchytná bezpečnostní síť, evropská norma 1263-1 Systém S. Bez ohledu na minimální sílu pevnosti je tato kategorie opět rozdělena do čtyř tříd sítě, která musí splňovat následující požadavky:

Minimální pevnost obvodového lana: 30 kN
Maximální velikost ok: 60 nebo 100 mm
Minimální absorpce energie testovací sítě 3 x 3 m (viz tabulka)

Typy sítí:

Při novém stavu musí mít záchytná síť rezervní kapacitu, která pokryje alespoň jeden rok stárnutí. Naše záchytné sítě mají ještě větší rezervní kapacitu, a proto nabízejí co nejvyšší bezpečnost.

Typ sítě Maximální
velikost oka
Min. mez
pevnosti
x koeficient bezpečnosti x koeficient stárnutí
pro 1 rok
= Min. pohlcení
energie
v novém stavu
A1 60 mm 2.3 kJ x 1.5 x 1.2 = 4.14 kJ
A2 100 mm 2.3 kJ x 1.5 x 1.2 = 4.14 kJ
B1 60 mm 4.4 kJ x 1.5 x 1.2 = 7.92 kJ
B2 100 mm 4.4 kJ x 1.5 x 1.2 = 7.92 kJ

Naše záchytné bezpečnostní sítě:

Typ sítě Velikost oka Síla materiálu Spotřeba energie Napínací síla
A2 100 mm 5,0 mm ca. 4,8 kJ ca. 3200 N
A1 60 mm 5,0 mm ca. 6,1 kJ ca. 3200 N
B1 45 mm 5,0 mm ca. 9,0 kJ ca. 3200 N

Možnosti ukotvení záchytných sítí typu S:

Závěsná lana se smyčkou

Záchytné sítě typu S musí být uchyceny ve stabilních, nosných bodech, které musí zvládnout zatížení nejméně 6 kN s úhlem 45 °. Závěsné body nesmí být umístěny více než 2,50 m od sebe. 

Závěsná lana jsou alternativou k zavěšení sítí dle EN 1263. Závěsné body nesmí být od sebe vzdáleny více než 2.50 m. Strana se smyčkou se uchytí k síti a volný konec se uchytí do závěsného bodu.

Možnost objednání:

 

Závěsná oka

Závěsná ocelová oka zajistí stabilní kotvící body v různých místech obvodu sítě.

Možnost objednání:

Bezpečnostní karabiny

Bezpečnostní karabiny zajistí stabilní kotvící body v různých místech obvodu sítě.

Možnost objednání:

Kotvící lana

Alternativa pro zavěšení záchytné sítě závěsným lanem s pevností v tahu 30 kN. Doporučujeme interval max. každé 10 oko.

Možnost objednání:

 

Kotvící oka do betonu

Kotvící zátěžové oko může být použito pro osobní ochranu do neporušených betonových povrchů.

Doporučený interval: 1,00 m - 2.50 m maximum

Možnost objednání:

Výztužná lana proti prověsu (Typ M)

Výztužná lana se používají k redukci prověsu sítě. Lano se provleče síťovými oky a ukotví k obvodovému lanu sítě.

Možnost objednání:

Spojovací lana (Typ O)

Spojovací lana se používají ke spojení sítí do větší plochy. Na spojení 1 m sítě je potřeba 1,50 m lana.

Možnost objednání:

Bezpečnostní síťové háky pro T-nosníky

Vhodné pro upevnění sítě na spodní straně T-nosníků. Oba úchyty obepínají T-nosník a zavírají se přitažením pásu se západkou.

Možnost objednání:

Napínací pásy

Záchytné bezpečnostní sítě mohou být uchyceny napínacími pásy na T-nosnících nebo podobných konstrukcích. Při vytvoření šachovnice pomocí napínacích pásů s velikostí 2 x 2m na 1 pole se záchytná síť může použít také jako pochůzná plošina.

Možnost objednání:

Boční záchytné bezpečnostní sítě na lešení - typ U   

Pokyny pro montáž ke stažení

Boční ochranné sítě se používají především pro práci na střechách. Další možností jsou práce na plošinách nebo v konstrukci mostů. Slouží k přímému ochraně osob před pádem. Přesným označením těchto sítí je ochranný síťový systém U (ochranná síť v nosné konstrukci pro vertikální použití). Jsou montovány na lešení na střechách nebo na pracovní ploše fasádního lešení.

Pro boční ochranné sítě v montovaných lešeních na střeše nebo podél stavby je evropská norma EN 1263-1. Sítě musí dále vykazovat přiměřenou odolnost proti povětrnostním vlivům a odolávat UV záření. Velikost oka nesmí překročit maximální velikost 100 milimetrů. Naše sítě tyto požadavky splňují.

Možnosti uchycení bočních záchytných sítí

Boční záchytné sítě musí být uchyceny k lešení v rozpětí max. 75 cm a vypnuty. Uchycení se provádí pomocí Isilink klipů, rychloupínacích pásků nebo natažením sítě přímo na trubku lešení.

 

Boční záchytné sítě s Isilink klipy

  Instalace pomocí Isilink klipů:

  Doporučujeme instalaci bočních záchytných sítí pomocí Isilink klipů, které jsou našity na sítích v maximální rozteči 75 cm dle požadavku normy.

  Nabízíme také Isilink klipy volné k zavěšení sítí. 

Boční záchytné sítě s rychloupínacími pásky

  Instalace pomocí rychloupínacích pásků:

  Rychlá a jednoduchá instalace bočních záchytných sítí pomocí rychloupínacích pásků, které musí být max. v rozsahu 75 cm od sebe.

  Nabízíme sítě s již našitými pásky nebo pásky volně k prodeji.

Boční záchytné sítě s trubkou na lešení

  Instalace sítě přímo do lešenářské trubky:

  Další možnost instalace je přímé protažení lešenářské trubky poslední řadou síťových ok. Doporučujeme protáhnout trubku každým okem.